Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden e-shop

algemene voorwaarden

 • De goederen worden verzonden op kosten en op risico van de klant naar het door de klant opgegeven leveringsadres.
 • Leveringstijden worden alleen ter indicatie gegeven en bindt de verkoper niet.
  Uitgestelde leveringen leiden niet tot aanspraak op schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.
  Wij hebben het recht om gedeeltelijke leveringen te leveren.
  Overmacht zal de verkoper van alle verantwoordelijkheid verlichten.
  – De Zeewind kan NIET aansprakelijk worden gesteld voor alle problemen die door de postdienst (BPost) worden veroorzaakt. (Zoals verlies, vertragingen, …)
  – In geval van overmacht kan de leverancier de bestelling annuleren of de leveringsdatum wijzigen zonder dat dit aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst tot gevolg heeft.
  Overmacht omvat maar is niet beperkt tot oorlogen, branden, overstromingen, ongelukken, stakingen, gedeeltelijke of volledige ledeloosheid van de fabriek en eventuele overheidsmaatregelen op economisch, financieel, douane- of monetair gebied.
  De zending van de goederen en de opslag van de goederen in afwachting van de aflevering, staat op het risico van de koper. Verzendkosten zijn door de koper betaald, indien de aankoopwaarde minder is dan 150 EUR, vanaf 150 EUR is de verzending gratis. (voor klanten in Belgie)
 • De vermeldde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze vermeldde prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.
 • Als particuliere consument beschikt u over een termijn van 14 dagen vanaf het moment van ontvangst / of het moment dat de postbode is langs geweest, om te retourneren. Mochten onze producten niet voldoen aan uw wensen, dan kan u dit melden via e-mail de.zeewind1@telenet.be.
 • Gewoon teruzenden volstaat, op voorwaarde dat de verpakking intact is gebleven en de goederen onbeschadigd. Mogen in geen geval gedragen geweest zijn, of in rooklucht hangen, anders wordt de retour niet aanvaard. Retouradres: De Zeewind, Albert 1 Laan 43 C, 8670 Oostduinkerke BE.  De verzendingskosten heen en terug in geval van retour is voor rekening van de consument. Retours worden niet meer aanvaard na 14 dagen.
 • Aankopen tijdens solden / promoties worden NIET terug genomen noch geruild noch teruggestort.
 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 36u na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval.
 • In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% (tien procent) van de openstaande bedragen met een minimum van € 50 (vijftig euro) en een maximum van € 2.000 (tweeduizend euro)
 • De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
 • De verkoper is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Op deze verkoopsvoorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassingen, de rechtbank van het arrondissement Brugge.
 • Alle prijzen op de shop zijn inclusief Belgische BTW.
 • De Zeewind is niet verantwoordelijk voor elke vorm van douanekosten of taxen die mogelijks na de verzending kunnen worden toegepast.
 • De Zeewind doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de prijzen accuraat zijn.
 • De bestellingen worden tussen maandag en vrijdag verstuurd, wettelijke feestdagen uitgesloten. De Zeewind is niet verantwoordelijk voor onvoorspelbare vertragingen door Bpost. De producten worden maximaal 30 dagen na de besteldag geleverd. De Zeewind is niet verantwoordelijk voor geleverde goederen door BPost die afgegeven zijn aan een andere persoon dan de effectieve bestemmeling.
 • De producten kunnen tot, maximaal 14 dagen na ontvangst teruggestuurd worden. De goederen kunnen in geen enkel geval teruggebracht noch terugbetaald worden in onze offline winkel.
 • De Zeewind raadt aan een koerier te gebruiken bij het terugsturen van goederen om de mogelijkheid te hebben het pakket te kunnen volgen. De Zeewind zal niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor de terugbetaling van goederen die verloren, gestolen of beschadigd zijn.
 • De Zeewind kan het volledig ontbreken van fouten op de shop niet garanderen. De shop kan typografische fouten, fouten en onnauwkeurigheden die betrekking hebben tot de prijs, beschikbaarheid of details van een artikel bevatten.
 • Zetel BVBA De Zeewind BE0894711172, Albert 1 Laan 43 C, 8670 Oostduinkerke, Belgium